| Genel Kültür|General Culture | , | Kültür Sanat|Cultural Arts | , | Bilgi|Info | , | Etkinlikler|

Hürriyet

28 Eylül 2013 Cumartesi

| DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI — 2013 Yetenek Sınavı Takvimi Açıklandı — Ön Kayıtlar : 08 Temmuz 2013 Pazartesi — Saat : 09.00 |


| DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI  2013 Yetenek Sınavı Takvimi Açıklandı  Ön Kayıtlar : 08 Temmuz 2013 Pazartesi  Saat : 09.00 |

| DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI  Güzel Sanatlar Fakültesi |
| Güldeste Sokak No:4  35320  NarlıdereIZMIR |
| Dekanlık Tel: (0 232) 412 90 08 | Faks: (0 232) 239 05 94 |
| Öğrenci İşleri Tel: (0 232) 412 90 2526 |
| e-posta: info@ d.e.u.edu.tr |
| © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi |

DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI 2013 Yetenek Sınavı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI Güzel Sanatlar Fakültesi
DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI Buca EĞİTİM Fakültesi
DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI Konservatuvar
DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI Beden Eğitimi vSpor Yüksekokulu

[ DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜNDEN ]
[ 2013-2014 Öğretim yılında Üniversitemizin bazı programlarına önkayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile öğrenci alınacaktır. ]

[ Özel Yetenek Başvuru ve Sınav Takvimi ]
PROGRAMI
TABAN PUANI TÜRÜ
ÖNKAYIT TARİHİ
KURS BAŞVURU TARİHİ
KURS/SINAV ÖNCESİ EĞİTİM TARİHİ
YETENEK SINAVI TARİHİ

GÜZEL SANATLAR FAK

2013 YGS en az 180

08-19.07.2013

15-31.05.2013

03.06-26.07.2013

29.07-02.08.2013
BUCA EĞİTİM FAK.
Resim-İş Öğr.
Müzik Öğr.

2013 YGS en az 180

19-23.08.2013
19-23.08.2013

19-23.08.2013
19-23.08.2013

24.08-01.09.2013
24.08-01.09.2013

02-04.09.2013
02-06.09.2013

DEVLET KONSERVATUVARI

2013 YGS en az 180

19-23.08.2013


26.08-02.09.2013

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ Y.O.
Antrenörlük Eğitimi
Beden Eğ.ve Spor Öğr.


2013 YGS en az 18015-18.07.2013
01-04.07.2013

-
09-11.07.2013
[ http://gsf.deu.edu.tr/gsf/dosya/tablolar ]
[ 2013 Yetenek Sınavı Duyuruları Yapıldı ]

[ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: ]
[ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin başvuruları internet üzerinden yapılacak olup, Ayrıca Fakültenin web sayfasından duyurulacaktır. ]
  
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ONLİNE ÖN KAYIT:

http://www.deugsfkayit.com/

  a) Dilekçe ve başvuru formu
b) YGS puan kartı
c) 4,5x6cm. boyutunda yeni çekilmiş 2 adet fotoğraf
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi
e) Sağlık raporu (Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna başvuracak adaylar için)

[ MÜRACAATLAR İLGİLİ KURUMLARA YAPILACAKTIR. MEKTUPLA ÖNKAYIT YAPILMAZ
ADAYLAR ŞAHSEN BAŞVURARAK ÖNKAYIT YAPTIRABİLİRLER. ]
[AÇIKLAMALAR / KOŞULLAR  ]
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (*) ]
[ Asil adayların kesin kayıtları 10 — 11 Eylül 2013 tarihlerinde, ]
]  kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların kesin kayıtları 12 — 13 Eylül 2013
tarihleri arasında yapılacaktır. ]
[ Ayrıntılı bilgi (232) 412 90 08 — 412 90 09 numaralı telefonlardan alınabilir. ]

[ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI ]
[ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BÖLÜM KONTENJANLARI ]
2013  2014 Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak programlar ve kontenjanları:

[ I.GRUP (SANAT  TASARIM GRUBU) ]
SANAT ALANI
Resim Bölümü : 20
Heykel Bölümü: 15

TASARIM ALANI
Grafik Tasarım Bölümü: 20
Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü: 20

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü:
Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı: 20
Moda  Giyim  Tasarımı  Anasanat Dalı: 12
Aksesuar Tasarımı  Anasanat Dalı: 12

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü:
Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı: 10
Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı: 10
Tezhip Anasanat Dalı: 10

Sahne Sanatları Bölümü:
Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalı:10

[ II.GRUP  (SAHNE SANATLARI VE MÜZİK BİLİMLERİ GRUBU) ]

Sahne Sanatları Bölümü:
Oyunculuk Anasanat Dalı: 10
Dramatik Yazarlık  Dramaturgi Anasanat Dalı: 10

Müzik Bilimleri Bölümü:
Müzik Bilimleri Anabilim Dalı: 15
Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı: 10

[ III.GRUP  (FİLM TASARIMI VE FOTOĞRAF GRUBU) ]

Film Tasarımı Bölümü:
Film Tasarım ve Yazarlık Anasanat Dalı: 10
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi Anasanat Dalı: 10
Film Tasarım ve Yönetmenliği Anasanat Dalı: 10
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Anasanat Dalı: 10

Fotoğraf Bölümü:15
[ ÖN KAYIT TARİHLERİ ]
Ön kayıtlar, 29 Temmuz  09 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.(Ön Kayıtlar 29 Temmuz (Pazartesi) günü başlayacak, 09 Ağustos (Cuma) 2013 günü saat 16.00’da sona erecektir)

Ön kayıtlar, DEÜ GSF WEB SAYFASINDAN(http://gsf.deu.edu.tr) adresinden yapılacaktır.

[ ÖN KAYIT KOŞULLARI ]
Ön kayıt yaptırabilmek için 2013 YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan almak gerekmektedir.
Adaylar,  3 sınav grubundan yalnızca bir tanesine başvurabilir.  I. Grupta yer alan bölüm ve  anasanat dallarından en fazla 5’ine; II. Grupta yer alan tüm anasanat ve anabilim dallarına;               III. Grupta yer alan bölüm ve anasanat dallarından en fazla 3’üne ön kayıt yaptırabilirler. Adayların bu sınav seçeneklerini başvuru formunda tercih sırasına göre belirtmeleri gerekmektedir.
D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için adayın, ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur.
YETENEK SINAVINA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER;
a) Başvuru Formu
b) Nüfus cüzdanı
c) 2013 YGS sonuç belgesi
SINAVDA GEREKLİ MALZEME VE BELGELER;
Adayların sınavlarda kullanacakları malzemeler sınav takvimi çizelgelerinin alt kısmında yer almaktadır.
Adaylar sınavlarda kullanacağı malzemeleri beraberinde getirmekle yükümlüdürler.
[ SINAV TARİHLERİ VE YERİ ]
2013  2014 Giriş yetenek sınavları, 29 Temmuz  02 Ağustos 2013 tarihleri arasında DEÜ GSF kampüs alanında yapılacaktır.
[ SINAV KURALLARI ]
Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen tarih ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.
            Sınav kağıdında sınavda sorulan soru dışında yapılan her türlü yazı, işaret, çizim vb. olması durumunda, adayın sınavı geçersiz sayılır.
            Adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, ses kaydedici ya da naklediciler, MP3-CD çalar, saat fonksiyonu dışında işlevi bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan tüm elektronik cihazlarla, silah ve silah benzeri objelerle sınava giremezler.
            Sınavda konuşmak, silgi, kalemtıraş alış-verişi yapmak, yer değiştirmek, sigara içmek, kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek, dikkat çekici bir şekilde bir şeyler yiyip içmek, olumsuz hareket ve davranışlarda bulunmak yasaktır.
            Sınav sırasında sınav kurallarına ve görevlilerin uyarılarına uymayan adayların aday kartları alınarak sınav salonundan çıkarılırlar. Bu durumdaki bir aday tüm sınav hakkını kaybetmiş sayılır.
            Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum tespit edildiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılması yoluna gidilir.
Başvuru yapan adaylar, yukarıdaki yazılı koşulları kabul etmiş sayılırlar.

[ DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI ]

I. Aşama sınavlarında tam not 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alan adaylar II. Aşama Sınavlarına katılmaya hak kazanırlar. Sonuçlar başarılı ve başarısız olarak web’ten ilan edilir.
            II. Aşama sınavlarının her biri tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirilir. Alınan tüm puanların sınavların ağırlığına göre ortalaması alınır. II. Aşama Sınavlarının ardından Kesin Kayıt için sonuçlar, OÖBP (Orta Öğretim Başarı Puanı) eklenerek başarı sırasına göre dekanlık tarafından ilan edilir. Sınavı kazanan asil adayların kesin kayıtları, 02  03 Eylül 2013 tarihlerindedir. Asil listelerde bölümlerin kontenjanı kadar aday ilan edilir. Kontenjan açığı olduğu takdirde Yenilenen Liste Kayıtları 04  06 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılır. Adayların Yenilenen Liste Kayıtlarını her gün takip etmeleri gerekmektedir. Kayıt sırası geldiği halde ilan edilen günde kayıt yaptırmayan aday, ilgili bölüme kayıt hakkını kaybeder. Program kontenjanlarının ilan edildiği listelerde eşit puan almış görünen adayların yerleştirilmesinde;
- Bir başka Yükseköğretim Kurumu’nda kayıtlı olmayan;
- Yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır
[ Kesin Kayıt Tarihleri :        02  03 Eylül 2013 ]
[ Yedek Kayıt Tarihleri :       04  06 Eylül 2013 ]
[ KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER ]
Mezun oldukları okuldan aldıkları diploma ya da geçici mezuniyet belgesi
YGS Sonuç Belgesi
Askerlik çağına gelmiş veya daha ileri yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak bir fakülte ya da yüksek okula kayıt olmasında askerlik açısından bir sakınca olmadığına dair belge
        4.5x6 cm. ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf
ile Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na başvuracaklardır.
[ Posta ile kayıt yapılamaz. ]
[ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*) ]
[ Sonuç açıklama tarihi 09 Eylül 2013 ]
[ Asil adayların kesin kayıtları 10  11 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacaktır. ]
[ Kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların önkayıtları 12
Eylül 2013 tarihinde yapılacak, yedek adayların kesin kayıtları 13 Eylül 2013 tarihinde yapılarak boş kontenjanlar doldurulacaktır. ]
[ (Bu süre dolduktan sonra kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmayacaktır.) ]
[ Ayrıntılı bilgi (232) 301 20 85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95 numaralı telefonlardan alınabilir. ]

DEVLET KONSERVATUVARI (*)]
[ Adayların konuşma, görme, işitme organlarında, vücut yapısında özür olmamalı; güzel sesli ve kulağı müziğe yatkın olmalı ]
[ (Opera Anasanat Dalı için); müzikal yeteneğe sahip olup besteciliğe yatkın olmalıdır ]
[ (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dalı için); diğer anasanat ve sanat dallarına başvuran lise ve dengi okul mezunlarının, konservatuvar lise devresi mezunları düzeyinde bilgi ve beceri sahibi
olmaları gerekmektedir. ]
[ Opera Anasanat Dalı ile Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dallarında 1 yıl süreli hazırlık öğretimi uygulanır. ]
[ Bu süre 4 yıllık eğitim süresine dahil değildir. ]
[ Tüm sanat dalları için adayların en çok 25 yaşında olmaları gerekmektedir. ]
[ Asil adayların kesin kayıtları 09  13 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. ]
[ Ayrıntılı bilgi (232) 412 94 11 numaralı telefondan alınabilir. ]

[ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU (*)]
[ Antrenörlük Eğitimi Bölümü sporcu özgeçmiş puanları kontrol listesi 22.07.2013 tarihinde ilan edilecek, ]
[ sporcu özgeçmiş puanı itirazı 23.07.2013 tarihinde kabul edilecektir. ]
[ Antrenörlük Eğitimi Bölümü asil ve yedek kazananların ilanı 24-25 Temmuz 2013 ]
[ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü asil ve yedek kazananların ilanı 15-16 Temmuz 2013 ]
[ Asil adayların kesin kayıtları 16-18 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların kesin kayıtları ]
[ 19-20 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacaktır. ]
[ Ayrıntılı bilgi (232) 4129701-4129703-4129707 numaralı telefonlardan alınabilir ] 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder